destinatario registrado

Gestió Fiscal

HITSEIN disposa de diverses solucions per encarregar-se de la gestió fiscal de les operacions que realitzen els seus clients amb productes subjectes a Impostos Especials:

    • DESTINATARI REGISTRAT: Mitjançant aquesta figura podem rebre en els nostres diferents establiments situats a Madrid, Barcelona, la Jonquera e Irun, productes en règim suspensiu d’Impostos Especials procedents d’altres estats membres de la Unió Europea. Nosaltres ens encarreguem d’ultimar el règim suspensiu mitjançant l’emplenament de la notificació de recepció del document administratiu electrònic, de declarar i ingressar l’impost davant la AEAT i de reexpedir el vehicle a la destinació final indicada pel nostre client. Per al cas específic dels hidrocarburs, disposem també de la figura del MAGATZEM FISCAL que ens permet expedir els productes amb aplicació de tipus reduïts i suposats d’exempció.
    • RECEPTOR AUTORITZAT: En els supòsits de recepcions intracomunitàries de productes amb l’impost reportat en l’estat membre d’expedició, HITSEIN pot obtenir l’oportú codi d’autorització de recepció “CAR” al seu nom. Ens encarreguem d’emplenar el certificat de recepció en el document simplificat d’acompanyament, de tramitar-ho davant l’Oficina Gestora d’Impostos Especials i de retornar una còpia segellada a l’expedidor. Posteriorment ens ocupem de declarar i ingressar l’impost davant la AEAT i de reexpedir el vehicle a la destinació final indicada pel nostre client.
    • ENVIAMENTS GARANTITS: En aquells casos en els quals un empresari disposi d’un producte amb l’impost especial ja reportat en territori nacional i desitgi enviar-ho a un destinatari situat en un altre estat membre de la Unió Europea, HITSEIN pot emetre el document simplificat d’acompanyament, model 503, per compte de l’empresari i, posteriorment, tramitar l’oportuna sol·licitud de devolució d’Impost Especial davant la AEAT.
    • INTRODUCCIÓ EN DIPÒSIT FISCAL: en aquells casos en els quals un empresari disposi d’un producte amb l’impost especial ja reportat en territori nacional i desitgi enviar-ho en règim suspensiu a un destinatari situat en un altre estat membre de la Unió Europea, existeix la possibilitat d’introduir el producte en un dipòsit fiscal de HITSEIN per recuperar el règim suspensiu i poder enviar-ho a un destinatari que estigui capacitat per rebre-ho en aquest mateix règim fiscal. Posteriorment ens encarregarem de tramitar l’oportuna sol·licitud de devolució davant la AEAT.
    • EXPEDIDOR REGISTRAT: Amb aquesta figura podem emetre, després del despatx d’importació, el document administratiu electrònic que empararà la circulació del producte en règim suspensiu d’Impostos Especials des de la Duana d’importació fins al dipòsit fiscal de destinació. La figura està lligada a la nostra activitat com a Representants Duaners, si bé, podem emetre els documents per a altres agents de duanes.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies