slide aduanas

Duanes

L’equip de professionals assessora als nostres clients en les diferents qüestions que puguin sorgir en matèria duanera, al mateix temps que es pot encarregar de la tramitació de qualsevol tipus d’autorització, llicència, figura o règim duaner que el client estigui interessat a obtenir.

Basats en l’estudi i interpretació del marc regulador, els nostres professionals estan especialitzats en revisar, analitzar, planificar i gestionar les activitats duaneres dels nostres clients. En qüestions de classificació aranzelària, valor en duana, origen, fiscalitat, recursos, etc., s’analitzen tant les lleis i acords internacionals com la normativa comunitària i la nacional. També els contractes i acords comercials ens donen la clau per a moltes de les qüestions que els nostres clients poden plantejar.

Les principals àrees d’assessories són:
INFORMACIÓ ARANZELÀRIA

– Preparació i presentació d’Informacions Aranzelàries Vinculants.
– Informes aranzelaris.

La correcta classificació de les mercaderies és fonamental per a l’èxit de les operacions de comerç exterior. La classificació aranzelària és la base per conèixer els requisits necessaris a la importació i exportació de mercaderies, així com per a l’emissió de documents. També els tipus impositius en concepte de drets d’aranzel i altres gravàmens a liquidar en la importació dependran d’ella i, per tant, afectaran al cost de les operacions de comerç internacional.

VALOR EN DUANA

– Informes de valoració.
– Preparació de contractes.
– Estudi de vinculacions.
– Anàlisi de mètodes secundaris de valoració.

Quin valor a l’efecte de duana hem de declarar en les transaccions internacionals?
El valor en duana és el valor emprat com a base per al càlcul dels aranzels i altres gravàmens a la importació. Existeixen diversos mètodes per determinar el valor en duana, així com una sèrie d’elements que incideixen directament en el seu càlcul: cost del transport, comissions, royalties, drets de llicència, etc. L’estudi detallat de les operacions permet avaluar què elements formen part del valor i quins han de ser declarats en la documentació duanera, així com els que han de ser exclosos.

ORIGEN DE LES MERCADERIES

– Preparació i presentació d’Informacions Vinculants en matèria d’Origen.
– Informes d’origen.

La definició de l’estatut originari de les mercaderies comporta el coneixement de les regles d’origen, dels acords preferencials, del sistema harmonitzat i del valor en duana. La determinació dels orígens i les responsabilitats dels operadors és clau per garantir l’èxit de les operacions de comerç internacional.
Per assegurar els avantatges aranzelaris concedits en l’àmbit de la Unió Europea, els importadors hauran d’aportar els certificats d’origen vàlids. Al seu torn, els expedidors dels certificats d’origen (els exportadors) hauran d’estar preparats per aportar davant les autoritats duaneres les evidències que provin que les seves mercaderies compleixen amb les regles d’origen.

ASSISTÈNCIA EN LES INSPECCIONS DE DUANA

Les operacions que es duen a terme en les duanes són provisionals i poden ser revisades durant els anys posteriors a la seva realització. L’assistència a les inspeccions requereix el coneixement de les operacions i de la legislació duanera i tributària, així com l’aportació dels documents justificatius quan aquests siguin sol·licitats

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies